Bostäder

Trots stor efterfrågan – få småhus byggs i Stockholm

1:56 min
  • Efterfrågan och priserna på villor och radhus i Stockholms stad har ökat under pandemin.
  • Men sedan 2012 har Stockholms stad bara markanvisat 699 småhus av drygt 69 800 bostäder totalt. Inte många av småhusen har blivit klara för inflyttning ännu.  
  • "Utifrån de ambitiösa mål vi har om 10 000 bostäder per år så måste marken användas effektivt", säger Anders Hallberg, strateg på Exploateringskontoret i Stockholms stad.