USA

Riksrätten mot Donald Trump kan avgöras i kväll

1:15 min
  • Riksrätten mot Donald Trump kan avslutas redan idag, efter att hans försvarare bara använde tre av de 16 timmar som avsatts åt försvaret.
  • Försvarssidan spelade bland annat upp ett nästan tio minuter långt montage, för att visa hur demokrater använt sig av lika aggressiv retorik som Trump - det vill säga ordet "fight".
  • Försvararna menade också att åklagarsidan gett fel bild av Trumps tal 6 januari, och lyfte fram avsnittet där han uppmanade åhörarna att göra sina röster hörda fredligt och patriotiskt.