Även Mp vill se över

Trycket ökar på hårdare straff för brott mot knivlagen

2:00 min
  • Även Miljöpartiet vill nu se över knivlagen, i skärpande riktning.
  • Den som bryter mot förbudet att bära kniv på allmän plats döms nästan alltid till böter, men flera partier, däribland M, SD och L, vill höja minimistraffet.
  • "Det är skjutningar som blir uppmärksammade, men vi ser att det är fler fall i kriminella uppgörelser där det är kniv inblandad", säger Rasmus Ling (MP), rättspolitisk talesperson.