Efter pandemin

Tunga S-distrikt kräver slopat karensavdrag

2:03 min
  • Det finns ett starkt tryck inom Socialdemokraterna att karensavdraget för den som är sjuk ska avskaffas permanent.
  • En rad tunga distrikt lyfter nu det här kravet, inför partikongressen i höst.
  • ”Vi har sett under pandemin vilka fördelar det finns när folk faktiskt är hemma när de är sjuka, hur många människoliv som kan räddas och hur mycket smittspridningen kan minskas”, säger energiminister Anders Ygeman, som är ordförande i Stockholms stads partidistrikt.

Nu under pandemin råder särskilda regler för den som är sjuk, för att minimera risken för smittspridning. När coronakrisen är över gäller de vanliga reglerna igen, det vill säga ett karensavdrag den första sjukdagen.

Men inför S-kongressen i november, så reser nu en rad partidistrikt kravet att karensen i sjukförsäkringen ska slopas permanent. Även Göteborg, Kronoberg och Skåne finns bland dem som skickat in motioner om att avskaffa karensavdraget.

– Det är ju många som av ekonomiska skäl väljer att inte gå hem, på grund av karensavdraget, när man har blivit sjuk. Och det innebär i sin tur att man smittar både arbetskamrater och det påverkar företagets möjligheter till att upprätthålla produktionen, säger riksdagsledamoten Niklas Karlsson, ordförande i Skånes partidistrikt.

Kalmar och Norrbotten står också bakom det här kravet. Ett av argumenten mot att ta bort karensavdraget är risken att människor stannar hemma från jobbet fast de inte är sjuka.

– Det är klart att det finns en sådan risk, men den måste ju vägas mot att det ett vanligt influensaår är 600-700 personer som dör av influensa och 11 000 personer som vårdas av specialister, säger Anders Ygeman.

Men socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi, som också är ordförande i Uppsalas partidistrikt, tycker att den bästa lösningen är att, som i dag, låta frågan hanteras av arbetsmarknadens parter i avtalsförhandlingar.

– Är det så att parterna är överens inom en sektor, då har de möjlighet att förhandla bort karensavdraget, säger Ardalan Shekarabi.

Robert Olesen, ordförande för Socialdemokraterna i Kronoberg, tycker emellertid att det är en otillräcklig lösning.

– Det blir ju ojämlikt. För det innebär ju att i de fall där man inte förhandlar fram det, så kommer en del av arbetsmarknaden att ha en karensdag, och en del inte att ha det, säger Robert Olesen.