OPINIONSUNDERSÖKNING

Två av tre gotlänningar röstar lika i region- och riksdagsval

2:02 min
  • 65 procent av de drygt 500 gotlänningar som svarat i Novus undersökning tror att de kommer att hålla sig till samma parti i valet på riksplan och regionalt.

  • Personer som sympatiserar med Socialdemokraterna svarar i högre grad att de kommer att rösta på samma parti i båda valen.

  • "De har väljare som faktiskt inte kan tänka sig att rösta på något annat parti än Socialdemokraterna", säger Magnus Hagevi som är professor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Om undersökningen

FRÅGA: Tror du att du kommer att rösta på samma parti i kommun- respektive riksdagsvalet i kommande val 2022? (Resultat Mälardalen inom parentes)

Ja: 65% (59%)

Nej: 18% (20%)

Vet ej: 18% (21%)

Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Sveriges Radio 8-18/10-2021. 515 personer bosatta på Gotland 18-84 år i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel har svarat.