SOCIALA INSATSER

Större risk att barn med utländsk bakgrund blir tvångsomhändertagna

1:59 min
  • Barn till utlandsfödda föräldrar löper nästan dubbelt så stor risk att tvångsomhändertas av socialtjänsten, det visar statistik som Socialstyrelsen och SCB har tagit fram till Ekot.

  • Birgitta Persdotter, lektor i socialt arbete vid Karlstad universitet, säger att det bland annat beror på att socialtjänsten inte når fram med frivilliga insatser i samma utsträckning till utlandsfödda.

  • ”Asylsökande här borde genomgå en utbildning för att lära sig hur den svenska lagen och kulturen fungerar”, säger en förälder som fått sina barn tvångsomhändertagna.