PFAS

Tvist kring Uppsalas förorenade dricksvatten tas upp i domstol

1:35 min
  • På tisdagen inleds förhandlingarna om PFAS-föroreningar mellan Uppsala vatten och Försvarsmakten i mark- och miljödomstolen.
  • Det kommunala bolaget Uppsala Vatten kräver skadestånd av Försvarsmakten efter det att föroreningarna upptäckts i dricksvattnet.
  • Men Försvarsmakten menar att det inte går att avgöra att föroreningarna verkligen kommer från dem.