STIGANDE INFLATION

Tyska producentpriserna upp 18,4 procent – största uppgången sedan 1951

1:40 min
  • Oron för stigande inflation sprider sig över stora delar av världen.

  • I dag kom siffror från Tyskland. Producentpriserna steg i årstakt med 18,4 procent.

  • Det är den största uppgången sedan november 1951.

Kommentar/analys: Detta är en kommenterande publicering. Sveriges Radio är oberoende och agerar inte i något politiskt partis, intresseorganisations eller företags intresse.

Oron för stigande inflation sprider sig över stora delar av världen. I dag kom siffror från Tyskland. Producentpriserna steg i årstakt med 18,4 procent. Det är den största uppgången sedan november 1951. Nu är producentpriser inte det samma som de priser som du betalar i affären - det heter konsumentpris.

Nu handlar det om priset på varor som företag handlar med varandra, varor som behövs i produktionen. Men förr eller senare kommer dessa priser att slå igenom, om än utspätt - det finns ju mycket annat som påverkar slutpriset. 

Bakom prisuppgången finns ett antal faktorer. Höga energipriser som letar sig in varje cell i ekonomin, problem i leveranskedjorna som får priserna att stiga ytterligare och att priserna jämförs med priserna för ett år sedan, då ekonomin var ordentligt nedtryckt av pandemin. Alltså låga jämförelsetal. Och det ser liknande ut i stora delar av världen.

Inflationen är nu 4 procent i EU, 4 i Storbritannien, 3,1 i Sverige och över 6 i USA. Och trenden är stigande.

Men centralbankschefer på båda sidor Atlanten säger att den höga inflationen är ett övergående fenomen. Effekterna av pandemin klingar snart av. Andra ekonomer varnar för att höga råvarupriser letar sig inte bara vidare till höjda priser på varor i affärerna, utan även till så småningom stigande löner. Då klingar inte inflationen av, utan tar ytterligare fart, lyder resonemanget. I USA finns sådana tendenser.

Till faktorer som driver inflation kan nu snart läggas årets skörd. I går varande Lantmännen för kraftigt höjda matpriser i Sverige. Väder med växelvis hetta, torka och rikligt med regn sänkte skörden kraftigt. Och Sverige är inte unikt.

Veteskördarna i Ryssland, Kanada och USA har också drabbats. Priset på vete är nu det högsta sedan 2012 och världens största exportör Ryssland, har dragit ned på exporten efter att Moskva höjt skatten på leveranser ut ur landet för att hålla nere de inhemska matpriserna. En annan stor aktör på världsmarknaden, Kanada, förväntas också dra kraftigt ned på exporten efter en rekordhet och torr sommar.

Därtill är lantbruken – liksom många andra företag - pressade av höga priser på energi, konstgödsel och andra insatsvaror.

Förr eller senare når allt detta priset på butikshyllan.