Gränsbevakning

Under pandemin har många försökt korsa Finlands gräns olagligt – bland annat från Sverige

1:35 min
  • I det finska gränsbevakningsväsendets förundersökning finns fyrtio fall av olagliga försök att ta sig från Sverige till Finland.
  • Vissa försöker korsa Finlands gräns utan, eller med ofullständiga, resehandlingar. Andra ignorerar de officiella gränsövergångarna.
  • "Det är ännu ingen som har dömts för att ha kommit på olagligt vis till Finland från Sverige", säger Kimmo Ahvonen som är befälhavare på Västra Finlands sjöbevakningssektion.