Corona

Undersköterskor på Månsbacken: Det kändes som ett slag i magen

2:00 min
  • Personalen på Månsbackens äldreboende i Delsbo beskriver nu situationen i november då tretton gamla på äldreboendet avled efter ett coronautbrott.
  • Hudiksvalls kommun har i en en Lex-Maria anmälan till Inspektionen för vård och omsorg pekat ut personalen som orsak till utbrottet och att de inte följde de hygienrutiner och de råd som fanns.
  • "Det är mycket som är fel i den här utredningen, och att läsa allt var som att få ett slag i magen", säger Helena Westermark.