Våld i unga relationer

"Unga är inte medvetna om att det faktiskt är brottsliga handlingar"

1:32 min
  • Fyra av tio personer mellan 18 och 25 år säger att de har utsatts för våld i nära relation.
  • Två tredjedelar av de utsatta upplevde att de utsatts för våld redan under skoltiden.
  • Zandra Kanakaris, generalsekeraterare på Unga Relationer uppmanar föräldrar att vara uppmärksamma: "Ofta känner man sitt barn väldigt väl och märker när ens barn börjar förändra sig"

Se hela UR:s programserie om våld i unga relationer på UR Play.