MEDIEUNDERSÖKNING

Unga kommer inte till tals i medierna

1:01 min
  • Mediehuset Fanzingo har publicerat en rapport som handlar om svenska nyheter på riksnivå, vad som blir nyheter och vilka som kommer till tals.

  • Rapporten visar bland annat att endast 4 procent av de som kommer till tals är unga och när de gör det handlar 44 procent av nyhetsinslagen om att unga är förövare eller brottsoffer.

  • "Unga är ju 30 procent av vår befolkning och de är nu uteslutna ur det offentliga samtalet", säger Ellen Tejle, VD på Fanzingo.