GYMNASIEVAL

Unga väljer bort hotell- och restaurangbranschen i pandemin

2:00 min
  • Antalet elever som söker till yrkesprogrammen inom hotell och restaurang har minskat under pandemin, enligt en studie från Institutet för näringslivsforskning.

  • I Jönköping har Bäckadalsgymnasiet haft så dåligt med sökanden, att det i år inte finns någon årskurs ett inom hotell- och turismprogrammet.

  • "Vi har programmet som lärling i år, så det kan man söka", säger studie- och yrkesvägledare Madeleine Lindqvist.