BOSTAD:

Ungas bostadssituation oroar: "Måste bli lättare att köpa"

2:01 min
  • Siffror från P3 Nyheter, Novus och SCB visar att unga tvingas flytta mot sin vilja och att allt fler unga flyttar flera gånger per år.

  • "Man lever lite som på flykt hela tiden", säger Hajan Jabar som har tvingats flytta 18 gånger på sju år.

  • Martin Lindvall, samhällspolitisk chef vid Fastighetsägarna, säger att det måste byggas fler bostäder och att det måste bli lättare att komma in på bostadsrättsmarknaden.

Så ser ungas bostadssituation ut

Novus har på uppdrag av P3 Nyheter utfört en opinionsundersökning bland svenskar 18-35 år. 1061 intervjuer genomfördes mellan 8-16 juni 2022.

En av frågorna som ställdes var: Har du någon gång tvingats flytta mot din vilja, t.ex. på grund av att din ekonomi försämrats eller för att kontrakt som du hade velat förlänga gått ut?

Resultatet:
2% svarade "Ja, flera gånger."

6% svarade "Ja, några gånger."

14% svarade "Ja, enstaka gång."

78% svarade "Nej, aldrig."

1% svarade "Vet ej."