Ny studie

Ungas brottslighet minskar – väljer datorn före riskmiljöer

1:54 min
  • Ungdomsbrottslighet har minskat kraftigt senaste 20 åren, enligt en studie från Malmö universitet.
  • Huvudförklaringen är att dagens ungdom stannar hemma i större utsträckning kvällstid, och undviker riskfyllda miljöer.
  • Föräldrar har även fått en annan kontroll över sina barn, under perioden, i och med att allt fler har mobiltelefoner, enligt professor Robert Svensson, som ligger bakom studien.

Studien, som publicerats i den amerikanska tidskriften Criminology, bygger på en enkät till niondeklassare över hela landet, som Brottsförebyggande rådet, BRÅ, samlat in under perioden 1999 till och med 2017. Totalt 50 000 unga har svarat.

Under perioden har skadegörelse, stölder och olika typer av våldsbrott med unga är gärningspersoner, stadigt minskat. Det finns även en generell minskning för all ungdomsbrottslighet.

Det handlar om en minskning med 50 procent under perioden, enligt Robert Svensson, professor vid institutionen för kriminologi, Malmö universitet.

– I våra analyser så är minskningen över de olika brottstyperna. Både lindrigare och grövre brott. Det är en kraftig minskning, absolut, säger han.

Förklaringen är framförallt att de unga är hemma mer kvällstid, enligt studien.

– Det har skett förändringar i ungdomarnas aktivitetsvanor. De är ute mindre på kvällarna, de dricker mindre alkohol. De tillbringa mindre tid i riskfyllda miljöer. Och vi ser ett starkt samband mellan förändringar i aktivitet och minskat brottslighet.

Andra förklaringar, enligt studien, är att unga trivs allt bättre i skolan, och att dom blivit mer avståndstagande till brott.

Men också att föräldrarna nu har en annan kontroll på sina barn än tidigare:

– Nu med mobiltelefoner så har föräldrarna en annan typ av kontroll på sina barn. Man har en annan insyn i deras liv, även om de är ute. Men kontrollen har även ökat för att dom är hemma i större utsträckning än tidigare.

Unga spenderar numer mer tid kring digitala plattformar, som till exempel sociala medier och onlinespel, och det kan ha skett en överflyttning av brottslighet till den kontexten, men det ha inte analyserats i studien.

Professor Robert Svensson säger även att den generella ungdomsbrottsligheten inte ska sammanblandas med den framväxande problematiken med unga personer som ingår i organiserad brottslighet.

– Den grövre kriminaliteten, som gäller skottlossningar och bränder, det är en annan typ. Det är olika saker, säger han.