Afghanistan

UNHCR: 80 procent av dem som flytt är kvinnor och barn

1:29 min

i Afghaninstan är flera miljoner människor på flykt inom landet.

Bland annat har ungefär hundratusen personer sökt skydd i huvudstaden Kabul efter talibanernas framfart.

Åsa Widell, generalsekreterare för FN:s flyktingorgan UNHCR i Sverige, säger att människor flytt hals över huvud och att deras situation är mycket svår just nu.