POLITIK

Unikt beslut – recensenter jämställs med konstnärer

1:56 min
  • Region Halland har i sin kulturplan valt att lyfta fram kulturkritiken som en egen konstart – något som är unikt i Sverige.
  • Detta innebär att kritiker och recensenter har samma status som andra kulturutövare i Halland, och har möjlighet att söka ekonomiskt stöd från regionen. 
  • ”Vi såg hur lokalmedierna lämnade den scenen och det skapade problem för hela kulturlivet i Halland”, säger Lovisa Aldrin (L), ordförande för driftnämnd kultur och skola i Halland.