covid-19

Uppemot två miljoner drabbade av långtidscovid i Storbritannien

2:10 min
  • I England kan uppemot två miljoner människor ha drabbats av långtidscovid, enligt en studie som gjorts av Imperial College och som lämnats över till den brittiska regeringen.
  • Storbritannien är ett av de länder i Europa som drabbats hårdast av coronapandemin när det kommer till smittspridning och dödsfall.
  • I studien har 500 000 personer fört dagbok över sina symptom och den visar att en tredjedel fortfarande var sjuka 12 veckor efter att de blivit smittade.