Invasiva arter

Uppmaningen: Kör inte båt eller simma bland sjögull

1:24 min
  • De som rör sig i och kring Mälaren uppmanas att vara uppmärksam och försiktig om de får syn på den invasiva växten sjögull i sjön.
  • Sjögull sprider sig snabbt och manövrerar ut annan växtlighet.
  • Man ska inte åka båt och inte simma bland sjögull och inte slå den med lie eftersom den då sprids, vilket är ett problem.