Prostitution

Uppropet: Stäng ner digitala sexköpssajter

2:08 min
  • En stor del av dagens prostitution sker genom sexköpssajter på nätet, men det borde likställas med koppleriverksamhet och sidorna stoppas, det skriver bland andra Jana De Geer, tillförordnad chef vid Stockholmspolisens människohandelssektion i en debattartikel i Aftonbladet.
  • Enligt De Geer försvåras polisens utredningar när sajternas servrar placeras utomlands.

"I det här fallet där man har servrar som står utomlands där koppleri inte anses lagfört på samma sätt blir det svårt för oss att rikta misstankar, så vi behöver få stopp på det här på andra sätt", säger hon.

En kartläggning som organisationerna Child10 och Realstars, som arbetar mot prostitution och människohandel, gjort visar att under mars månad gjordes nästan 1,9 miljoner sökningar av 280 000 unika besökare på de fem största sexköpssajterna i Sverige.

Data som hämtats genom ett israeliskt analysföretag och siffrorna ska betraktas som en uppskattning. Men enligt Jana De Geer kan siffrorna stämma väl överens med tidigare undersökningar och även polisen ser i sitt arbete en hög efterfrågan på dessa sajter.

"Vi känner också till statistik sedan tidigare. Där var tionde man vittnar om att de har köpt sexuella tjänster. Ställt mot vår folkräkning, där vi vet att 2019 var den yngsta sexköparen 15 och den äldsta 79, säger hon.

Även organisationerna bakom kartläggningen anser att sajterna bedriver  koppleriverksamhet, vilket är förbjudet i Sverige, att ägarna ska ställas till svars och att regeringen ska se över vad som kan göras för att stänga ner de här sexköpssidorna.

"Idag skulle man också kunna tala om att de här digitala bordellerna utgör någon slags motor och driver handeln. Här finns ju annonser där kvinnor och barns kroppar avhumaniseras och görs tillgängliga som varor", säger Malin Roux Johansson som leder organisationen Realstars.

I dag arrangeras en stor digital konferens med över 400 deltagare från bland annat organisationer som jobbar mot prostitution, poliser, åklagare, regionkoordinatorer och ledande politiker.

Polisen Jana De Geer medverkar på konferensen och instämmer i att lagstiftningen måste ändras.

"Ja men det här är ju nåt som behöver utredas ordentligt och det behöver ske i samverkan med poliser som har erfarenhet av att jobba med det här och ta fram lagförslag för hur det här ska hanteras", säger Jana De Geer.