klimatmanipulering

Urfolk enade i protest mot ballongtest

2:00 min

Samerådet fick tips från ett internationellt urfolksnätverk om att ett forskningsprojekt med koppling till en kontroversiell teknik för klimatmanipulering planerar en testflygning i Sverige.

De uppmärksammade planerna på att utföra ett ballongflygningstest i Sverige med koppling till en mycket kontroversiell metod för klimatmanipulering har mött ett stort motstånd. Inte minst från samiskt håll.

Det är inte första gången det höjs urfolksröster mot det här projektet som handlar om att dämpa solinstrålningen genom att sprida ut partiklar i atmosfären.

– Vi blev först initierade för den här frågan av ett internationellt urfolksnätverk, berättar Åsa Larsson-Blind som är vice president i organisationen Samerådet och ordförande för Svenska Samernas Riksförbund för Klotet.

Här berättar hon om nätverket Indigenous Environmental Network, IEN, som var med och bidrog till att tidigare planerade test-flygningar stoppades i USA.

– Mot bakgrund av det är ansvariga för det här projektet mycket väl medvetna om att det finns urfolksröster som är emot det.

I det omstridda projektet vill forskare från det amerikanska Harvard-universitetet skicka upp en höghöjdsballong för att släppa ut partiklar i atmosfären. De menar att det behövs för att vi ska lära oss mer om möjligheterna och riskerna med en mycket kontroversiell idé för att motverka klimatuppvärmningen.

Idén handlar om att på global skala skicka ut en stor mängd partiklar i atmosfären som skulle få en del av solvärmen att studsa bort från jorden. Men först vill de testa utrustningen utan partiklar på rymdbasen Esrange utanför Kiruna.

Det har fått Samerådet att skicka ett brev till Harvard-universitetet och säga att de inte vill att testet ska ske i samiskt område.

En storskalig klimatmanipulering kan påverka jordens ekosystem negativt och är för farlig att ens forska på, enligt Åsa Larsson-Blind. Hon säger att det som verkligen behövs är att minska utsläppen av växthusgaser.

– Nu är det dags att ta ett steg tillbaka och ställa tillbaka till ett hållbart samhälle som är på naturens premisser.