elens klimatpåverkan

USA:s el har blivit mindre klimatskadlig – men långt kvar till målet

0:55 min

I USA har klimatutsläppen från elproduktionen minskat med 40 procent från 2005 till 2020.

Det visar en rapport från det nationella forskningslaboratoriet Berkeley Lab. Minskningen förklaras framför allt av övergången från kolkraft till fossil naturgas som ger lägre utsläpp per kilowattimma. Mer förnybart och en lägre elanvändning under coronapandemin spelar också in, men redan året före pandemin hade elens klimatavtryck minskat med en tredjedel sedan 2005.

USA:s elproduktion ger fortfarande upphov till nästan tio gånger så mycket per invånare som Sveriges internationellt sett relativt klimatvänliga el- och fjärrvärmesektor. Så mycket arbete återstår för att nå president Joe Bidens mål om en helt koldioxidfri elproduktion till år 2035.

Källa:
Ryan Wiser et al. "Halfway to Zero: Progress towards a Carbon-Free Power Sector". Lawrence Berkeley National Laboratory, april 2021