Nybro

Facket informerades inte om stort sparpaket och nedläggning av skola

1:26 min
  • Tidningen Skolvärlden rapporterar att lärandeförvaltningen i Nybro kommun inte lät Lärarnas riksförbund komma till tals när man diskuterade ett stort sparförslag på 26 miljoner. Bland annat att högstadieskolan i Alsterbro ska läggas ner. 
  • "Det är den mänskliga faktorn. Det är ingen tvekan om att det är vi på förvaltningen som har ansvar om att samrådet ska genomföras", säger Urban Lindahl, tillförordnad förvaltningschef och skolchef.
  • Nu har både Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet valt att gå i tvist med arbetsgivaren med anledning av att avtalet inte har följts.