Kalkbrytning

"Utgångspunkten är att det inte är tillåtet enligt miljöbalken"

2:02 min
  • Den här veckan pågår förhandlingarna i Mark- och miljööverdomstolen om SMA Minerals ansökan om kraftigt utökad brytning i Klinte.
  • Invändningarna mot ansökan är flera, det säger jurist Gunilla Högberg Björck som företräder Urbergsgruppen Sverige, Urbergsgruppen Klintehamn och fyra markägare i området.
  • "Den här verksamheten som bolaget presenterat går inte att acceptera", säger hon.