Ny statistik

Utlandsfödda får lägre pension

1:58 min
  • Utlandsfödda personer som gått i pension de senaste åren har i snitt drygt 5 000 kronor mindre att leva på varje månad än inrikes födda.
  • Det visar siffror som Pensionsmyndigheten har tagit fram åt Ekot.
  • Till stor del beror skillnaden på att utrikes födda inte hunnit jobba ihop till sin pension under lika många år som inrikes födda.

Abdulkadir Muse är 65 år och bor i Stockholm. Han kom till Sverige i början av 1990-talet. I dag har han en inkomst på 10 842 kronor, och när hyran är betald har han 5 500 kronor att leva på. Men trots att han har det knapert så tycker han att det fungerar.

– Jag kan inte klaga. Det är samma för alla.

Du menar att alla pensionärer är i samma situation?

– Ja, samma situation, säger Abdulkadir Muse.

Ekot har låtit Pensionsmyndigheten ta fram statistik om en grupp relativt nyblivna pensionärer och deras totala pensionsinkomster; det vill säga tjänstepension, allmän pension, garantipension, premiepension, privat pensionssparande och även inräknat eventuella statliga bidrag så som bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

Statistiken omfattar alla personer i Sverige som var mellan 66 och 70 år gamla år 2019, och som gått i pension efter 65 års ålder.

I genomsnitt har personer födda i Sverige 17 823 kronor att leva på efter skatt, innan boende är betalt. För gruppen utlandsfödda är den siffran 12 663, alltså mer än 5 000 kronor mindre.

– Överraskande lågt, säger Jan Andersson, som är förste vice ordförande i Pensionärernas Riksorganisation, PRO.

– Jag trodde inte att skillnaderna mellan personer som är födda i Sverige och utlandsfödda skulle vara så stora som de faktiskt är. Och att de har så låga pensioner rent generellt sett, det trodde jag inte.

Till stor del beror skillnaden på att utrikesfödda inte hunnit jobba ihop till sin pension under lika många år som inrikes födda. Och i gruppen utrikesfödda som haft inkomster i Sverige i mer än 30 år, är skillnaden heller inte så stor.

Men redan i gruppen som haft inkomster i mellan 20 och 29 år är det drygt hälften som har mindre än 10 000 kronor att leva på varje månad, innan boendet är betalt.

Det krävs många års arbete för att man sa kunna få ut en bra pension, enligt Håkan Svärdman, som är samhällspolitisk chef på försäkringsbranschens fackförbund Forena.

Han har sedan drygt tio år analyserat det svenska pensionssystemet. Och särskilt svårt blir det när man, som många utlandsfödda, haft svårt att snabbt komma i jobb, och ofta har sämre anställningsvillkor.

– Dels är det ju att de drabbas av arbetslöshet i större utsträckning. Men också att de jobbar ju inom branscher med lägre löner. De branscherna är ju också kända för att i större utsträckning sakna kollektivavtal och därmed också tjänstepension för anställda, säger Håkan Svärdman.

För 65-årige Abdulkadir Muse är det särskilt svårt när det tillkommer extra utgifter, som den här månaden när han legat flera dagar på sjukhus på grund av sin diabetes.

– Det räcker inte om du är sjuk, som jag har diabetes. Den här månaden kostade det 1 800 extra.