HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Utlandsfödda ska lättare få vårdjobb: "Måste kunna göra det lite bättre"

1:35 min
  • För att personer med hälso- och sjukvårdsutbildning som kommer från andra länder lättare ska få jobb i Sverige påbörjade man 2015 ett särskilt projekt i region Kalmar län.

  • "Vi såg att många av flyktingarna som kom 2015, var läkare eller sjuksköterskor och vi såg att det var en lång process att bli legitimerad i Sverige så vi kände att det här måste vi kunna göra lite bättre", säger Jacqueline Doohan, handläggare för utlandsrekrytering på regionen.

  • Projektet handlar bland annat om att få igång svenska i undervisningen och se till att få ut praktikplatser.