FRA

Utländska myndigheter kan få direktåtkomst till uppgifter hos FRA

1:48 min
  • Utländska säkerhetstjänster ska få direktåtkomst till FRA:s personuppgifter när det finns hot mot försvarsmaktens verksamhet eller risk för terrorattacker eller IT-attacker, enligt ett nytt förslag.
  • Dessutom ska FRA få bedriva signalspaning även om det inte direkt rör Sverige och svenska intressen.
  • Folkrättsprofessor Mark Klamberg tycker det är uppseendeväckande då Sverige blir mer avlyssningscentral för andra länder.