MODERSMÅLSUNDERVISNING

Utökad undervisning i finska på gång vid Stålhamraskolan i Södertälje

1:45 min
  • Den utökade modersmålsundervisningen i finska på tre timmar i veckan som utlovades när Södertälje kommun i somras bestämde att lägga ned Stålhamraskolans finskspråkiga klasser har hittills inte blivit av.
  • Jenna Laakso, som har sin dotter i förskoleklass vid Stålhamraskolan, säger att hon under hösten flera gånger frågat efter modersmålsundervisningen. Hon berättar att undervisningen i finska kom igång nyligen, med 50 minuter i veckan.
  • "Jag missade att lägga beställningen på utökad undervisning, då jag är ny som rektor. Nu är beställningen gjord och jag hoppas att den utökade undervisningen kommer igång så fort som möjligt", säger Stålhamraskolans rektor Johan Bråthen.