Nationella minoritetsspråk

Utredare Gustav Fridolin: Sverige behöver ta fram läromedel i minoritetsspråken

1:51 min
  • Det råder stor brist på läromedel i de nationella minoritetsspråken, konstaterar läromedelsutredningen, ledd av Gustav Fridolin.
  • Utredningen föreslår därför att en nyinrättad läromedelsnämnd får 30 miljoner kronor årligen att fördela i produktionsstöd till läromedel i ämnen där det råder stor brist. 
  • "Idag får lärare ofta använda läromedel som är producerade utomlands och inte anpassade till den elevgrupp som läser de nationella minoritetsspråken i Sverige", säger Gustav Fridolin.