CORONAVIRUSET

Utreder omplacering av ovaccinerad personal

1:29 min
  • Umeå kommun undersöker möjligheten att omplacera ovaccinerad personal på till exempel äldreboenden.
  • Det är personaldirektör Birgitta Forsberg som utreder och det är oklart hur länge det dröjer med ett beslut.
  • "Omplaceringar kan kommunen göra men det här handlar om en helt ny situation", säger Carin Nilsson, socialdemokrat och ordförande i äldrenämnden.