F17

Utredning om ovälkommet beteende i försvarsmakten läggs ner

1:35 min
  • Det har inte gått att styrka att en värnpliktig på F17 utsatts för ovälkommet beteende. Det visar den utredning som flottiljen nu gjort.
  • Utredningen sattes igång efter ett uppmärksammat inlägg i sociala medier av Alba Luna. Flottiljen agerade efter kännedom om händelsen men nu är utredningen nedlagd. 
  • Tommy Petersson som är flottiljchef vid F 17 säger att ovälkommet beteende är något han tar på största allvar och flottiljen arbetar aktivt för att det inte ska förekomma. Han menar dock att den sammanfattande bedömningen av framkommen fakta är att ovälkommet beteende inte gått att styrka och att ord står mot ord.