Fallolycka

Utredning visar att vården brast när en man föll och senare dog

0:38 min
  • Region Jämtland Härjedalens utredning efter en lex Maria-anmälan, sedan en man med flera bakomliggande sjukdomar fallit och fått en hjärnblödning och sedan avlidit, visar att vården brustit.
  • Bristerna har varit i dokumentationen om fallriskbedömning, åtgärder och uppföljningar. Utredning visar annars att tillräckliga medicinska och omvårdnadsåtgärder har vidtagits.
  • Regionen har nu föreslagit flera åtgärder, som att ta fram nya rutiner för omvårdnadsdokumentation och nya rutiner för fallriskbedömning och plan för uppföljning.