Pendeltåg

Utredning visar: Pendeltågstrafik är möjligt på Stångådalsbanan

0:36 min
  • Det är fullt möjligt med pendeltågstrafik på Stångådalsbanan som går mellan Kalmar och Linköping. Det framgår av en utredning som kollektivtrafiknämnden godkände på torsdagen.
  • Det är en stor ekonomisk investering som skulle krävas och det är många nya stationsplattformar som skulle behöva byggas. En mötesstation i Rockneby är i planeringsstadiet och beräknas kunna vara på plats inom tre till fem år.
  • Kollektivtrafiknämnden vill att regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen i dialog med berörda aktörer.