Hälso och sjukvård

Utsatta barn drabbas hårdast av coronakrisen – nu ska barns hälsa stärkas

1:26 min
  • Hälsan hos barn i Sörmland ska stärkas. Region Sörmland ska ta fram en handlingsplan och i höst väntas ett förslag på hur man ska göra presenteras.
  • I Sörmland är det många mindre barn som lever med olika riskfaktorer som rökning i hemmet och andelen barn som är överviktiga eller feta och andelen barn som lever i socioekonomisk utsatthet är relativt stor.
  • Jennie Nimborg, enhetschef på barnhälsovården, säger att det behövs mer förebyggande och riktade insatser.