Coronavaccin

Utsatta grupper behöver få vaccin snabbare

2:05 min
  • Sedan den 4 februari rekommenderar Folkhälsomyndigheten att socioekonomiskt utsatta prioriteras i vaccinkön, eftersom de - precis som äldre och kroniskt sjuka - dött i högre utsträckning.
  • Företrädare för mötesplatsen Portalen i Norrköping, som hjälper personer med invandrarbakgrund, anser att olika sätt att informera behövs, vilket regionens vaccinsamordnare Kerstin Jonsson instämmer i.
  • 19-åriga Mahad Hassan säger att många somalier behöver bevis för att vaccinet är bra för dem.