Ozon

Utsläpp av skadligt freon har sjunkit

0:41 min

Utsläpp av ett ozonskadligt freon ökade plötsligt 2013. Men 2019 har utsläppsnivåerna återgått till nivåer som rådde före 2013.

Utsläpp av det ozonskadande ämnet flourtriklormetan, även mer känt som en sorts freon, som fanns i bland annat kylskåp, hade 2019 sjunkit.

Sen 80-talet har världens länder kämpat för att sänka utsläppen av freoner och idag ska de inte längre användas i nya produkter.

År 2013 upptäcktes plötsligt en uppgång av freonet igen, utsläpp som till slut kunde kopplas till en region i Kina där man börjat använda det i nya föremål.

Men 2019 har utsläppen alltså minskat till nivåer som rådde före 2013, något som kan underlätta för ozonlagret att kunna växa och bli tjockt igen.

Referens

Sunyoung Park, Luke M. Western, Takuya Saito, et. al. A decline in emissions of CFC-11 and related chemicals from eastern China. Nature. 10. Feb 2021. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03277-w

Stephen A. Montzka, Geoffrey S. Dutton, Robert W. Portmann. A decline in global CFC-11 emissions during 2018−2019. Nature. 10 Feb 2021. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03260-5