KLIMAT

Utsläppsrätter i EU rekorddyra

2:02 min
  • Priset för att släppa ut koldioxid inom EUs utsläppshandelssystem har nått en ny rekordnivå på 90 euro.

  • Skärpta klimatmål inom EU och den senaste tidens stigande råvarupriser på naturgas anses vara en del av förklaringen till prisökningen.

  • Syftet med utsläppshandeln är att göra fossil energi dyrare och snabba på omställningen till ett förnybart energisystem.