Medienyheter i korthet

Uttökade innehållskrav för statligt mediestöd

Mottagare av statligt mediestöd kan framöver få ännu hårdare krav på sitt innehåll än tidigare. Det här framkom i veckan när Myndigheten för press, radio och TV skickade ut ett nytt förslag på remiss.

Det blir i så fall en fortsättning på den kritiserade formuleringen som tillkom när Mediestödet lanserades 2019 och som slog fast att endast de medier som följer, citat, “god medieetisk sed” var berättigade till stödet.

Enligt myndighetens nya förslag, som ska gälla för alla tre sorters mediestöd, ska det inte kunna ges till medier som sprider, citat, “felaktig eller manipulerad information”, “uppmanar till brott” eller “vilseleder kring etablerad vetenskap och kunskap”.

Blir det här förslaget verklighet, blir det ännu ett steg bort från den svenska traditionen att statligt stöd till journalistik inte ska villkoras med krav på innehållet.