Inrikesministern

Utvisningar: Damberg hänvisar till internationella konventioner

2:34 min

Under förmiddagen hölls en riksdagsdebatt om situationen med de personer som bedöms hota rikets säkerhet, men som inte går att utvisa. I debatten krävdes inrikesminister Mikael Damberg på svar på vad som är regeringens plan för att undvika situationen i framtiden.

– Jag ser inte hur man med respekt för internationella konventioner kan hålla människor i förvar om man inte gjort en brottslig handling och inte kan utvisas. Däremot så kan det finnas annan lagstiftning som till exempel samröres- och deltagandebrott i terrororganisationer som blir en utvidgad terrorlagstiftning som skulle göra det väldigt svårt för de här individerna att klara en sån rättslig prövning.

Bakgrunden är fallen med de sex personer som nyligen fick utvisningsbeslut, eftersom de bedöms hota rikets säkerhet. Personerna har dock inte gått att utvisa eftersom de då skulle riskera tortyr eller annan kränkande behandling, vilket strider mot bland annat Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.

Utvisningsbesluten har fattats med stöd av lagen om särskild utlänningskontroll, som just nu ses över av en utredning som ska presenteras i vår. Men moderaternas rättspolitiska talesperson, Johan Forssell tycker att uppdraget till utredningen är för snävt.

Ser ni några konkreta förslag förutom de som utredningen tittar på som skulle kunna förändra situationen?

– Vi vill ju att utredningen ska ta fram förslagen. Man skulle till exempel kunna tänka sig att utredningen får ett tilläggsdirektiv att titta på detta.

Hur skulle ett sådant direktiv kunna låta?

– Ja men att se hur förutsättningarna ser ut, om det går att hålla personer i förvar under längre tider om man hotar rikets säkerhet, även om det inte finns möjligheter att kunna verkställa en utvisning direkt.

En av sakerna som utredningen redan idag har i uppdrag att titta på är möjligheten att förlänga förvarstiderna. Men enligt inrikesminister Mikael Damberg är det inte tidsgränsen som gjort att personerna släppts ur förvar, utan det faktum att det i nuläget inte finns utsikter för att kunna verkställa utvisningarna, vilket är en rättslig förutsättning för att kunna hålla en person i förvar.

Så du ser egentligen inte framför dig några typer av lösningar på den här situationen?

– Jag har lyssnat på partierna här i dag, inget parti presenterade egentligen någon förändring som skulle kunna leda till att man kan hålla människor i förvar på obestämd tid när de inte kan utvisas ur Sverige. Inget parti presenterar ett sådant förslag idag.

Opartiskhet och saklighet är grundbultar i SRs uppdrag liksom i Ekots rapportering. Det har blivit en kritisk debatt i media om dessa inslag. Vi vill fortsatt ge publiken en möjlighet att ta del av inslagen men vill också att publiken ska få kunskap om hur Ekots ansvarig utgivare Klas Wolf-Watz resonerat. Det kan ni läsa om här.