Covid-19

Vaccinsamordnare utsätts för hat

1:53 min
  • Flera av landets regionala vaccinationssamordnare vittnar om hårt tryck och hat från allmänheten.
  • I vissa fall har även anhöriga och barn drabbats och i flera regioner är säkerhetsavdelningarna inkopplade.
  • "Jag har blivit utsatt för hat och varit tvungen att spärra privata telefoner för inkommande samtal, även barnen har drabbats" säger en vaccinationsansvarig till Ekot.

"Du är vedervärdig som håller myglarna om ryggen, byt jobb - du har fel jobb!"
Så kan det se ut i mejl, mess och inlägg på sociala medier riktade mot landets regionala vaccinationssamordnare.

Ekot har varit i kontakt med ett tiotal vaccinationsansvariga runt om i landet och alla utom en beskriver en utsatt arbetssituation.

– Min arbetstelefon är numera kopplad via växeln, jag blev så nerringd av allmänheten att jag inte hade tid att utföra mitt arbete, säger en samordnare.

– Jag har inte blivit utsatt för hat utifrån denna roll. Men med den stor medieexponering jag fått så finns viss oro för att bli utsatt, säger en annan.

– Risken är stor att vi som vaccinationssamordnare kommer få oförtjänt kritik och eventuellt hot när frustrationen i befolkningen ökar. Troligtvis utifrån saker vi inte kan påverka som vaccinflöde, vaccinationstakt och liknande, säger en tredje.

Flera vaccinsamordnare säger också till Ekot att de redan från början visste att uppdraget i princip var omöjligt, "klämt mellan Folkhälsomyndighetens direktiv, politik, media och verkligheten", som en beskriver det. En annan säger att det vissa dagar känns nästan omänskligt.

I flera regioner har säkerhetsavdelningarna kopplats in. Tidigare i veckan polisanmälde region Örebro ett hot på sociala medier mot regionens vaccinationsansvariga. Regiondirektören Rickard Simonsson ser mycket allvarligt på hotet och anser att det hårda klimatet är ett demokratiproblem.

– Hälso- och sjukvårdspersonal som gör en väldigt bra och god samhällsinsats som utsätts för hat och hot. Det är mycket allvarligt ur flera perspektiv.