Covid-19

Vaccinationsgraden bland utrikes födda ökar

1:57 min
  • Vaccinationstäckningen bland utrikes födda i åldern 60-64 år har ökat från 59 procent till 67 procent de senaste tre veckorna, medan den bland inrikes födda ökat från 83 till 88 procent, enligt siffror från Folkhälsomyndigheten. 
  • Folkhälsomyndigheten har hittills fått 80 miljoner kronor till informationsinsatser som tas fram i samarbete med bland annat regionerna. 
  • Arbetet mot gruppen utlandsfödda har gett resultat, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.