coronavaccin

Vaccinationsteknik utreds som möjlig förklaring till eventuell biverkan

2:00 min

En expertgrupp vid Europeiska läkemedelmyndigheten EMA ska nu undersöka om förklaringen till de ovanliga men svåra biverkningarna som eventuellt kan kopplas till coronavaccinering kan finnas i själva sättet som vaccinationen ges.

Det handlar om ett speciellt handgrepp som man ska utföra vid vaccination, men som inte alltid görs. En av de som reagerat på det, är Hans Bendroth. Han är pensionerad sjuksköterska som nu jobbar extra som covid-vaccinatör.

– Jag har sett det flera gånger under pandemin nu, i nyhetsinslag både från utlandet och Sverige, hur man bara bankar in kanylen i muskeln och trycker in vaccinet. Då har du ingen aning om var du har hamnat någonstans, säger han.

Att aspirera innebär att man drar tillbaka själva kolven i sprutan, innan man trycker in läkemedlet, för att se var kanylen sitter. Om det då backar blod tillbaka in i sprutan, är det ett tecken på att nålen sitter i ett blodkärl, och inte i muskelvävnad, och då får man börja om.

Hans Bendroth, hans fru och son jobbar alla inom vården, och är några av de sjuksköterskor och läkare som hört av sig till Vetenskapsradion efter att ha reagerat på avsaknaden av aspirering.

I Danmark rekommenderar nu Seruminstitutet att man tills vidare alltid aspirerar vid covidvaccination, medan man utreder en möjlig koppling mellan vaccination och de ovanliga men allvarliga händelserna med blodproppar och blödningar, som en försiktighetsprincip.

Borde vi göra så i Sverige också? 

– Det är inget som har varit en diskussion, att vi tycker att det är så nödvändigt att man ska skriva det i all information. Men det är naturligtvis ytterligare en faktor, beroende på om man tror det är en möjlig förklaring eller inte, som man tar vidare i utredningen, säger Ulla Wändel Liminga, vetenskaplig ledare för läkemedelssäkerhet vid Läkemedelsverket.