Vad är public service?

Sveriges Radio är ett public service-bolag. Men vad betyder egentligen det?

I Sverige är public service radio och tv som bedrivs självständigt såväl i förhållande till staten som till olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället. Företagen som bedriver public service ska erbjuda ett brett och kvalitativt programutbud. Oavsett vem du är och vad du tycker om ska du kunna hitta något som är intressant för dig.

Sveriges Radio har en vision som lyder Fler röster och starkare berättelser för en större förståelse och som sammanfattar det som vi som public service-företag vill verka för: att skapa en större förståelse – mellan exempelvis storstad och landsbygd och mellan olika grupper i samhället. Åsikter och röster från alla håll i landet ska få höras i Sveriges Radio. I en värld där många falska nyheter sprids är public service kanske viktigare än någonsin. Vi på Sveriges Radio ska leverera opartisk och trovärdig journalistik och vara relevanta för alla som bor i Sverige.

Vilka delar som utgör public service skiljer sig något mellan världens länder, men i Sverige är det några saker som avgör:

 • Finansieringen

  En del handlar om hur Sveriges Radio finansieras, nämligen genom en public service-avgift som tas ut via skattsedeln. Avgiften är 1 procent av inkomsten upp till ett tak, som mest 1300 kronor per person och år. Det här gör att du slipper reklamavbrott och att du för i genomsnitt 1 krona och 31 öre om dagen får hela Sveriges Radios utbud: nyheter och program på över tio språk, våra fyra rikstäckande kanaler, 25 lokala kanaler, det digitala innehållet med alla poddar samt konserthuset Berwaldhallen med kör och orkester. Här kan du läsa om hur public service-avgiften fungerar.

 • Ägandet

  Sveriges Radio är ett aktiebolag som precis som de två andra public service-bolagen i Sverige (SVT och UR) ägs av en förvaltningsstiftelse. I styrelserna för de tre public service-bolagen sitter inga politiker och i förvaltningsstiftelsens styrelse sitter inga aktiva riksdagspolitiker.

 • Sändningstillståndet

  Riksdagen beslutar vidare vilket uppdrag Sveriges Radio ska ha och ett sändningstillstånd från regeringen sätter ramarna för vad bolagen ska göra. I sändningstillståndet står att Sveriges Radio ska bedriva ljudradioverksamhet i allmänhetens tjänst och att verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till ekonomiska, politiska och andra intressen. I så kallade medelsvillkor anges vilka ekonomiska resurser Sveriges Radio ska ha under respektive år och vad företaget förväntas leverera.

  Granskningsnämnden följer sedan upp att public service-bolagen lever upp till sina uppdrag.

  Det nuvarande sändningstillståndet gäller under åren 2020-2025 och bygger på en bred politisk uppfattning att public service är en "kollektiv demokratisk nyttighet som gynnar alla medborgare".* Sveriges Radio ska ha ljudet i fokus, ges frihet under ansvar, finnas på plattformar där publiken finns och ha ett brett innehåll som når så många som möjligt.

  Grunden i Sveriges Radios journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio ska inte ta ställning och ska vara oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen och verka i medborgarnas tjänst.

  *ur public service-utredningen (SOU 2018:50)

Public services roll i demokratin

I september 2021 presenterade European Broadcasting Union, EBU, en rapport om kopplingen mellan ett lands demokrati och public service-mediers förutsättningar. Några av slutsatserna är följande:

 • Starka demokratier har större anslag till public service.

 • Ju större public service-publiken är, desto svagare är stödet för auktoritära ledare.

 • Ju större public services marknadsandel är, desto större är medborgarnas intresse för politik.

 • I länder med stark public service är tilliten mellan människor större.

 • Pressfriheten är större i länder med starkt finansierad public service.

Rapporten slår inte fast att ett starkt public service vare sig driver fram en livskraftig demokrati i ett land eller är det direkta resultatet av en sådan. Sambanden är visserligen robusta, men det är viktigt att konstatera att det handlar om starka korrelationer – alltså att två eller flera variabler i hög grad överensstämmer statistiskt.