Vad blir konsekvenserna när Frankrike drar tillbaka sina trupper från Mali?

11 min
  • I veckan kom beskedet att Frankrike kommer att avsluta sin militära
    operation i Mali, operation Barkhane. Ett beslut som många bedömare menar
    kan få stora konsekvenser för säkerhetsläget i Västafrika.
  • Sverige är också inblandade i militära insatser i det här området så vad kommer hända med de svenska soldaterna på plats?
  • Hör Gabriella Körling, analytiker i Totalförsvarets forskningsinstituts Afrikagrupp och Richard Myrenberg, Afrikakorrespondent.