Vad måste till för att höja kvaliteten inom äldreomsorgen?

6:48 min
  • Äldreomsorgen i Sverige har blivit en viktig fråga, men vad behövs egentligen?
  • Under pandemin har strålkastarljuset riktats mot bristerna i den svenska äldreomsorgen. Förslag för att höja kvaliteten på området har hörts från flera politiska partier.
  • Hör samtal med Mats Thorslund, Professor i socialgerontologi vid Karolinska Institutet om vad som måste till för att förbättra äldreomsorgen.