Lördag 17 juli 2021

Väddnätfjärilen – en kräsen skönhet

5:07 min

Väddnätfjärilen är en hotad art. Den är helt beroende av växten ängsvädd, som i och för sig inte är någon ovanlig art, men väddnätfjärilen kräver att det ska vara både fuktigt och soligt där den växer. Den finns bara i sex av landets 21 län, ett av dem är Gävleborg. Här har man hjälpt väddnätfjärilen genom att hålla kraftledningsgator öppna på fuktiga platser där ängsvädd växer.

Joacim Lindwall fick följa med naturbevakaren Göran Vesslén ut en solig dag när han skulle räkna fjärilarna.