EFTERSATTA VÄGAR

Trafikverket: Allvarligt bekymrade – slitna vägar kommer bli ännu sämre

1:43 min
  • Behovet av att rusta upp vägarna i Västerbotten är större än Trafikverkets tilldelade pengar, enligt myndigheten.

  • Skicket på det statliga vägnätet har gradvis försämrats och lär så fortsätta om inte politikerna tilldelar mer pengar, menar Helena Eriksson, som är regional direktör på Trafikverket.

  • "Potthål, tjälskott och lervälling", är vardag för Carina Sandgren som kör mycket i hemtjänsten i Bygdsiljum.