Vår journalistik

Sveriges Radio är, precis som Sveriges Television och Utbildningsradion, ett public service-företag. Det innebär att vi arbetar i allmänhetens tjänst och finansieras via en public service-avgift som tas ut via skattsedeln.

Vi sätter trovärdigheten främst

Sveriges Radios arbete ska präglas av oberoende och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen. Ingen utanför företaget kan påverka vad som ska sändas eller inte sändas.

I vår journalistik sätter vi trovärdigheten främst. Vi arbetar på olika sätt för att leva upp till publikens förtroende och vi är måna om att ge en så bred, mångsidig och nyanserad bild som möjligt. Vår strävan är att publicera det som är sant och relevant. I ett akut nyhetsskede kan det ibland vara svårt att få alla uppgifter bekräftade av förstahandskällor men vi ska då tydligt berätta vad som är bekräftat och vad som är obekräftat.

Grunden för vår trovärdighet är att vi är opartiska. Vi värnar det demokratiska samhällets grundprinciper och alla människors lika värde men tar i övrigt inte ställning i olika frågor. Det innebär att medarbetare i sändning måste ta avstånd från eller bemöta uttalanden som strider mot dessa principer om det inte tydligt görs av någon annan medverkande. Den som uttalar sig mot demokratin ska bli emotsagd.

Varje ämne ska behandlas så allsidigt som möjligt och i grunden ska programmen vara konsekvensneutrala. Att en part kan vinna eller förlora på vår rapportering är alltså inte skäl nog för oss att avstå från publicering. Vi måste dock ta hänsyn till privatpersoners integritet och i vissa fall säkerhet.

Vårt uppdrag är att granska, bevaka och skildra hela samhället. Innehållet ska spegla hela landet och ha en mångfald av perspektiv. Det gäller både tal och musik.

Sveriges Radio finns i hela landet

Sveriges Radio är det medieföretag som har störst heltäckande närvaro i alla delar av landet. Vi sänder radio i 25 lokala kanaler och finns på ett 50-tal platser över hela Sverige.

Vi gör också en särskild satsning på att finnas på plats med tillfälliga redaktioner runtom i landet. Det innebär att reportrar under både kortare och längre perioder arbetar på platser där vi inte har fast stationering. Det kan exempelvis ske i inhyrda lokaler eller via rullande redaktioner som är utrustade både för sändning och som kontor. Under 2021 och 2022 upprättades tillfälliga redaktioner i ett 80-tal kommuner per år. På bilden visas de tillfälliga redaktionerna under 2022:

Under det senaste året gjorde Sveriges Radio inslag från samtliga av Sveriges 290 kommuner. Här kan du se fler siffror över vårt utbud.

Den mest omfattande utrikesbevakningen bland nordiska medier

Sveriges Radio har Nordens största korrespondentnät med 18 korrespondenter som bevakar geografiskt indelade områden och 3 korrespondenter som bevakar särskilda ämnen ur ett globalt perspektiv. Utrikesredaktionen har också kommentatorer för EU, USA och Kina samt en rad reportrar och redaktörer. Vår ambition är att vara på plats där det händer, när det händer. Här kan du följa utrikesredaktionens arbete runt om i världen.

Så anmäler du Sveriges Radio

Det finns två instanser som tar emot anmälningar mot publiceringar i Sveriges Radio: Granskningsnämnden (GRN) och Medieombudsmannen (MO).

De krav som ställs på Sveriges Radio är bland annat att programmen ska vara opartiska och sakliga, att respekten för den enskildes privatliv ska värnas och att inget kommersiellt intresse ska gynnas på ett otillbörligt sätt.

Samtidigt ska en stor yttrandefrihet råda. Sveriges Radio är skyldigt att hävda de demokratiska värdena och principen om alla människors lika värde.

Om du som lyssnare tycker att dessa krav inte efterlevs kan du, beroende på vad ditt ärende gäller, anmäla publiceringen till Granskningsnämnden eller Medieombudsmannen.

Här kan du läsa mer om hur du anmäler.