Vår journalistik

Sveriges Radio är, precis som Sveriges Television och Utbildningsradion, ett public service-företag. Det innebär att vi arbetar i allmänhetens tjänst och finansieras via en public service-avgift som tas ut via skattsedeln.

Vi sätter trovärdigheten främst

Vårt arbete ska präglas av oberoende och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen. Ingen utanför företaget kan påverka vad som ska sändas eller inte sändas.

I vår journalistik sätter vi trovärdigheten främst. Vi arbetar på olika sätt för att leva upp till publikens förtroende och vi är måna om att ge en så bred, mångsidig och nyanserad bild som möjligt. Vår strävan är att publicera det som är sant och relevant. I ett akut nyhetsskede kan det ibland vara svårt att få alla uppgifter bekräftade av förstahandskällor men vi ska då tydligt berätta vad som är bekräftat och vad som är obekräftat.

Grunden för vår trovärdighet är att vi är opartiska. Vi värnar det demokratiska samhällets grundprinciper och alla människors lika värde men tar i övrigt inte ställning i olika frågor. Det innebär att medarbetare i sändning har en skyldighet att ta avstånd från eller bemöta uttalanden som strider mot dessa principer om det inte tydligt görs av någon annan medverkande. Den som uttalar sig mot demokratin ska bli emotsagd.

Varje ämne ska behandlas så allsidigt som möjligt och i grunden är våra program också konsekvensneutrala. Att en part kan vinna eller förlora på vår rapportering är alltså inte skäl nog för oss att avstå. Vi måste dock ta hänsyn till privatpersoners integritet och i vissa fall säkerhet. Ibland är det en svår balansgång. 

Vårt uppdrag är att granska, bevaka och skildra hela samhället. Innehållet ska spegla hela landet och ha en mångfald av perspektiv. Det gäller både tal och musik.

Störst lokal förankring

Sveriges Radio är det medieföretag i landet som har störst lokal förankring. Vi sänder radio i 26 lokala kanaler och finns på ett femtiotal platser i hela Sverige. Våra redaktioner och kanaler når nära 98 procent av Sveriges befolkning inom en timmes bilresa från våra radiohus. De kommande tre åren genomför vi också en satsning på det vi kallar pop-up-redaktioner, något som gör att vi redan i år periodvis kommer att dyka upp på ytterligare 50 platser i Sverige.

Den mest omfattande utrikesbevakningen bland nordiska medier

För att kunna ge publiken både nyheter och fördjupning har Sveriges Radio 22 korrespondenter runtom i världen. Vår ambition är att vara på plats där det händer, när det händer. Att förmedla röster, bilder och snabba uppdateringar. Men vi vill också ge perspektiv och fördjupning. Våra korrespondenter lever i sina bevakningsområden, vilket gör att de också kan ge vardagsbilder, skildra trender och berätta om sammanhang. Vi tror att det ger större möjlighet att förstå världen lite bättre. Här kan du följa deras arbete runt om i världen.

Medieombudsmannen

Sedan den 1 januari 2020 är Sveriges Radio anslutet till ett nytt medieetiskt system där en Medieombudsman kan granska om en publicering har orsakat en utpekad person en oförsvarlig publicitetsskada. Medieombudsmannen kan pröva alla publiceringar, oavsett om de har skett i radio, tillgängliggjorts på sverigesradio.se, SR Play eller på SR:s konton på sociala medier. Anmälan ska ha gjorts inom 3 månader från det att publiceringen gjordes.

Regelverk

Vi har ett omfattande regelverk att följa, till exempel radio- och tv-lagen, sändningstillståndet och yttrandefrihetsgrundlagen.

Om du är missnöjd med vårt innehåll i våra traditionella radiosändningar, kan du inom tre månader vända dig till Granskningsnämnden för radio och tv. Nämnden prövar om innehållet i radio- och tv-program följer de regler som finns för sändningarna.