Forskning

Våra sopor kan vara värdefulla och ses som en resurs

0:58 min
  • Det kan finnas ett stort värde i sopor - på Uppsala universitet pågår forskning om hur vårt avfall kan ses som en resurs.
  • Elektronikskrot är svårt att återvinna, men inte värdelöst för det, då det innehåller guld, koppar och andra värdefulla material, berättar Per Fors, forskare vid institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik.
  • "Det handlar om att ha en mer optimistiskt syn, såklart hade det varit bäst om det inte fanns", säger han.