VÅRDEN

Vårdanställda erbjuds åtgärder för återhämtning

0:38 min
  • Anställda inom vården i Sörmland ska erbjudas olika aktiviteter för återhämtning i samband med pandemin. Enligt ett förslag till regionstyrelsen nästa vecka ska anställda erbjudas ekonomisk ersättning för bland annat sociala gruppaktiviteter och hälsokontroller.

  • Regionen föreslås satsa 45 miljoner kronor på det.

  • Åtgärderna ska skapa utrymme för reflektion, bra samarbetsklimat och ge verktyg för anställda att återta kontrollen över sin arbetssituation.